fbpx

Tıbbi Mümessillik Kursu

Tıbbi Mümessillik Kursu

Tıbbi mümessillik hakkında genel bilgiye sahip olmalarını, dünyada ve Türkiye’de ilaç sanayinin gelişimini öğrenmelerini, ilaç terminolojisi hakkında bilgi sahibi olmalarını, eczacılar ve hekimlerle doğru iletişim kurmak için bilgi ve beceri kazanmalarını amaçlanmaktadır.

İlaçları tanıyan ilaç firmalarının işlerini doğru ve eksiksiz yürütebilecek deneyimli mümessil yetiştirmektir.

Tıbbi Mümessillik Kursu Sertifika Programımız toplam 175 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • 1.Hafta
  • Tıbbi Mümessil
   • Tıbbi Mümessilliğe Giriş
   • Tıbbi Mümessilliğin Tarihçesi
   • Tıbbi Mümessillerin Görevleri
   • Tıbbi Mümessillerin İlaç Firmaları ile Olan Çalışmaları
  • İlaç Sanayinin Kuruluşu
   • Dünya İlaç Sanayisi
   • Ülkemizde İlaç Sanayimizin Kuruluşu, Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası İlaç Sanayimiz
   • Yabancı ilaç Sektörünün Ülkemize Girişi
   • Türkiye ilaç İşverenleri Endüstrisinin Kurulması, İşleyişi ve ilaç Sektöründe Yaptığı Hizmetler
   • 2000’Ii Yıllarda İlaç Sanayimizin Dünyadaki Yeri
  • İlaç Terminolojisi
   • İlaç Sektöründe En Çok Kullanılan Terimler
   • İlaçta Kullanılan Kısaltmalar
  • Temel Anatomi
   • İnsan Anatomisine Giriş
    • Kemikler hakkında genel bilgi
    • Eklemler hakkında genel bilgi
    • Kaslar hakkında genel bilgi
   • Hareket Sistemi
   • Solunum Sistemi
   • Dolaşım Sistemi
   • Sindirim Sistemi
   • Üriner Sistem
   • Genital Sistem
   • Endokrin Sistem
   • Sinir Sistemi
   • Santral Sinir Sistemi
   • Deri
 • 2.Hafta
  • Genel Farmakoloji
   • Farmokoloji Temel Kavramları
   • Onotom Sinir Sistemi İlaçları
   • Santral Sinir Sistemi İlaçları
   • Kardiyovasküler Sistem İlaçları
   • Solunum Sistemine Etkili İlaçlar
  • Eczacılıkta Kullanılan Temel Malzemeler
  • Eczacılıkta Kullanılan Preparatlar
  • İlaç Terminolojisi
   • Biyokimyasal Terminolojiler
   • İlaç Sanayi Terminolojisi (Sektörel Terminoloji)
   • Eczacılık Terminolojisi
 • 3.Hafta
  • Tıbbi Etik
   • Tıp Etiğinin Temel Kavramları
   • Tıp Etiğinin Tarihsel Gelişimi
   • Tıp Etiği Kuralları (Dürüstlük, Sır Saklama, Mahremiyet, Saygı) ve Biyoetik
   • Hasta Hakları
   • İlaçla ilgili Yasa ve Bildirgeler
   • İlaç Üretiminde Etik Değerler
   • Hekim – Eczacı – Tıbbi Mümessil İlişkilerinde Etik Değerler ve Deontoloji
  • Dünya İlaç Sanayi
   • İlaç Sanayinin Başlaması ve Dünyada İlacın Geçirdiği Evreler
   • İlaç Sanayinin Bugünkü Durumu
  • Türk İlaç Sektörünün Dünya İlaç Sektöründeki Yeri
   • Dünya ve Türk İlaç Sektörünün Karşılaştırılması
   • Ülkemizin İlaç İthalat ve İhracatı
   • Ülkemiz ilaç Fabrikaları
  • Genel Farmakoloji
   • Histamin ve Antihistaminikler
   • Sindirim Sistemi İlaçları
   • Vitaminler
   • Endokrin ve Metabolik Sistemlere Etkili İlaçlar
   • Diüretikler ve Su Elektrolit Dengesini Düzenleyen İlaçlar
  • Zaman Yönetimi
   • Zaman Kavramı
   • Zamanı Sınırlama
   • Zamanı Kullanma
 • 4.Hafta
  • İlacın Evrimi
   • İlacın Fabrikada imalat Planı
   • İlacın Fabrikada Ambalajlanması
   • İlacın Fabrikadan Depolara Satışı
   • İlacın Depolardan Eczanelere Verilisi
   • İlacın Eczanelerden Halka Sunumu
   • Beşeri Tıbbi Ürünler Tanıtım Yönetmeliği, Temel Yasa ve Yönetmelikler, Eczacılıkla İlgili Yasa ve Mevzuatla İlgili Yönetmelikler
  • Hekim ve Eczacı Ziyareti
   • Hareket Olgusu
   • Dinleme ve Cevap Verme
   • Konuşmanın Sonuçlandırılması
  • Beden Dili
   • Hareketlerin Kontrolü
   • Hareketlerin Ne Anlama Geldiği
   • Hareketlerin Sonuca Etkisi
  • İletişim Teknikleri
   • Kurum İçi İletişim Teknikleri
   • Ziyaret Esnasında İletişim Teknikleri
  • İlaç Sektöründe Satış Teknikleri
   • Depolara Satış
   • Eczanelere Satış
   • Hastanelere Satış
  • Genel Farmakoloji
   • Antibiyotikler
   • Antiseptikler
   • Antiparaziter İlaçlar
   • Antikanser İlaçlar
   • Oftalmoloji KBB ve Jinekolojide Kullanılan İlaçlar
 • 5. Hafta
  • Genel Farmakoloji
   • Radyolojik Taramada Kullanılan Kontrast Maddeler
   • Akut Zehirlenmelerinde Önlemler
   • İlaç Suistimali ve İlaç Bağımlılığı
  • Fizyopatoloji Ve Farmosotik Teknolojiyle İlgili Temel Kavramlar (Dozaj)
  • GMP ( İyi Üretim Uygulamaları)
  • İlaçların Sınıflandırılması
  • İlaç Etkileşimleri
  • İlaçların Uygulama Yolları
  • İlaçların Emilim, Dağılım, Metobolizma ve Atılımları
 • 6.Hafta
  • Eşdeğer İlaçların Sosyal Ve Ekonomik Faydaları
  • Eşdeğer İlaçlara Yönelik Düzenlemeler
  • Bitkisel ve Hayvansal Kaynaklı İlaç Ham Maddelerinin Tanımı ve Temel Bilgiler
  • Ülke Genelinde İlaç Firmalarının Çalışma Düzeni
  • Yurt Dışı Kaynaklı İlaç Sektörünün Tanıtılması
 • 7. Hafta
  • Sağlık Psikolojisi
   • Pratik Uygulamalar (Sınıfta)
   • Pratik uygulamalar (Eczanelerde)
   • Pratik uygulamalar (Hastanelerde)
   • Pratik Uygulamalar (Kliniklerde)
   • Pratik Uygulamalar (Serbest Hekimlere)

– En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar,
– Tıbbi Mümessillik Sertifikası almak isteyenler,
– Tıbbi Mümessillik konusunda kendini geliştirmek isteyenler.

– Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
– Nüfus cüzdanı fotokopisi
– İki adet vesikalık fotoğraf

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Kurs İçeriği

Tıbbi Mümessillik Kursu Sertifika Programımız toplam 175 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • 1.Hafta
  • Tıbbi Mümessil
   • Tıbbi Mümessilliğe Giriş
   • Tıbbi Mümessilliğin Tarihçesi
   • Tıbbi Mümessillerin Görevleri
   • Tıbbi Mümessillerin İlaç Firmaları ile Olan Çalışmaları
  • İlaç Sanayinin Kuruluşu
   • Dünya İlaç Sanayisi
   • Ülkemizde İlaç Sanayimizin Kuruluşu, Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası İlaç Sanayimiz
   • Yabancı ilaç Sektörünün Ülkemize Girişi
   • Türkiye ilaç İşverenleri Endüstrisinin Kurulması, İşleyişi ve ilaç Sektöründe Yaptığı Hizmetler
   • 2000’Ii Yıllarda İlaç Sanayimizin Dünyadaki Yeri
  • İlaç Terminolojisi
   • İlaç Sektöründe En Çok Kullanılan Terimler
   • İlaçta Kullanılan Kısaltmalar
  • Temel Anatomi
   • İnsan Anatomisine Giriş
    • Kemikler hakkında genel bilgi
    • Eklemler hakkında genel bilgi
    • Kaslar hakkında genel bilgi
   • Hareket Sistemi
   • Solunum Sistemi
   • Dolaşım Sistemi
   • Sindirim Sistemi
   • Üriner Sistem
   • Genital Sistem
   • Endokrin Sistem
   • Sinir Sistemi
   • Santral Sinir Sistemi
   • Deri
 • 2.Hafta
  • Genel Farmakoloji
   • Farmokoloji Temel Kavramları
   • Onotom Sinir Sistemi İlaçları
   • Santral Sinir Sistemi İlaçları
   • Kardiyovasküler Sistem İlaçları
   • Solunum Sistemine Etkili İlaçlar
  • Eczacılıkta Kullanılan Temel Malzemeler
  • Eczacılıkta Kullanılan Preparatlar
  • İlaç Terminolojisi
   • Biyokimyasal Terminolojiler
   • İlaç Sanayi Terminolojisi (Sektörel Terminoloji)
   • Eczacılık Terminolojisi
 • 3.Hafta
  • Tıbbi Etik
   • Tıp Etiğinin Temel Kavramları
   • Tıp Etiğinin Tarihsel Gelişimi
   • Tıp Etiği Kuralları (Dürüstlük, Sır Saklama, Mahremiyet, Saygı) ve Biyoetik
   • Hasta Hakları
   • İlaçla ilgili Yasa ve Bildirgeler
   • İlaç Üretiminde Etik Değerler
   • Hekim – Eczacı – Tıbbi Mümessil İlişkilerinde Etik Değerler ve Deontoloji
  • Dünya İlaç Sanayi
   • İlaç Sanayinin Başlaması ve Dünyada İlacın Geçirdiği Evreler
   • İlaç Sanayinin Bugünkü Durumu
  • Türk İlaç Sektörünün Dünya İlaç Sektöründeki Yeri
   • Dünya ve Türk İlaç Sektörünün Karşılaştırılması
   • Ülkemizin İlaç İthalat ve İhracatı
   • Ülkemiz ilaç Fabrikaları
  • Genel Farmakoloji
   • Histamin ve Antihistaminikler
   • Sindirim Sistemi İlaçları
   • Vitaminler
   • Endokrin ve Metabolik Sistemlere Etkili İlaçlar
   • Diüretikler ve Su Elektrolit Dengesini Düzenleyen İlaçlar
  • Zaman Yönetimi
   • Zaman Kavramı
   • Zamanı Sınırlama
   • Zamanı Kullanma
 • 4.Hafta
  • İlacın Evrimi
   • İlacın Fabrikada imalat Planı
   • İlacın Fabrikada Ambalajlanması
   • İlacın Fabrikadan Depolara Satışı
   • İlacın Depolardan Eczanelere Verilisi
   • İlacın Eczanelerden Halka Sunumu
   • Beşeri Tıbbi Ürünler Tanıtım Yönetmeliği, Temel Yasa ve Yönetmelikler, Eczacılıkla İlgili Yasa ve Mevzuatla İlgili Yönetmelikler
  • Hekim ve Eczacı Ziyareti
   • Hareket Olgusu
   • Dinleme ve Cevap Verme
   • Konuşmanın Sonuçlandırılması
  • Beden Dili
   • Hareketlerin Kontrolü
   • Hareketlerin Ne Anlama Geldiği
   • Hareketlerin Sonuca Etkisi
  • İletişim Teknikleri
   • Kurum İçi İletişim Teknikleri
   • Ziyaret Esnasında İletişim Teknikleri
  • İlaç Sektöründe Satış Teknikleri
   • Depolara Satış
   • Eczanelere Satış
   • Hastanelere Satış
  • Genel Farmakoloji
   • Antibiyotikler
   • Antiseptikler
   • Antiparaziter İlaçlar
   • Antikanser İlaçlar
   • Oftalmoloji KBB ve Jinekolojide Kullanılan İlaçlar
 • 5. Hafta
  • Genel Farmakoloji
   • Radyolojik Taramada Kullanılan Kontrast Maddeler
   • Akut Zehirlenmelerinde Önlemler
   • İlaç Suistimali ve İlaç Bağımlılığı
  • Fizyopatoloji Ve Farmosotik Teknolojiyle İlgili Temel Kavramlar (Dozaj)
  • GMP ( İyi Üretim Uygulamaları)
  • İlaçların Sınıflandırılması
  • İlaç Etkileşimleri
  • İlaçların Uygulama Yolları
  • İlaçların Emilim, Dağılım, Metobolizma ve Atılımları
 • 6.Hafta
  • Eşdeğer İlaçların Sosyal Ve Ekonomik Faydaları
  • Eşdeğer İlaçlara Yönelik Düzenlemeler
  • Bitkisel ve Hayvansal Kaynaklı İlaç Ham Maddelerinin Tanımı ve Temel Bilgiler
  • Ülke Genelinde İlaç Firmalarının Çalışma Düzeni
  • Yurt Dışı Kaynaklı İlaç Sektörünün Tanıtılması
 • 7. Hafta
  • Sağlık Psikolojisi
   • Pratik Uygulamalar (Sınıfta)
   • Pratik uygulamalar (Eczanelerde)
   • Pratik uygulamalar (Hastanelerde)
   • Pratik Uygulamalar (Kliniklerde)
   • Pratik Uygulamalar (Serbest Hekimlere)
Kimler Katılabilir

– En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar,
– Tıbbi Mümessillik Sertifikası almak isteyenler,
– Tıbbi Mümessillik konusunda kendini geliştirmek isteyenler.

Gerekli Belgeler

– Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
– Nüfus cüzdanı fotokopisi
– İki adet vesikalık fotoğraf

Ön Kayıt Formu
Hukuksal

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Yardımcı Olmamı İster misin?